Reklamacije

REKLAMACIJE
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA PUTEM SAJTA
Član 1
Ovim pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nesaobraznosti robe putem sajta (www.zidneobloge.rs) i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.
Član 2
Potrošač, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu (www.zidneobloge.rs) kupuje proizvode za svoje potrebe.
Član 3  
Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod u roku od šest meseci od dana kupovine.
Član 4
Zahtev za reklamaciju može se dostaviti samo poštom na sledeću adresu Firma “KNV” Mileševska 26/6/12 , 11000 Beograd .
Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:
- reklamirani artikal dostavi zajedno sa fiskalnim računom ili drugim dokazom o kupovini
- dostavi popunjen reklamacioni list, a koji je moguće preuzeti ovde
- u reklamacionom listu navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste
- dostavi potpisani nalog za ispravku.
Član 5
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Odgovor na izjavljenu reklamaciju potrošaču će biti poslat u roku od 8 dana od dana prijema iste.
Član 6
 U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane trgovca, potrošač ima pravo po sopstvenom izboru na:
- zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod ili otklanjanje nedostatka na proizvodu
- vraćanje iznosa cene plaćene prema priloženom fiskalnom računu, u slučaju kada otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca.
Povrat novca potrošaču koji nema otvoren tekući račun izvršiće se elektronskim putem poštanskom uputnicom u roku od 7 dana od odustanka od kupovine.
Član 7
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Korpa